GJENKLANG - sommerens kunstutstilling

Årets sommerutstilling i Erkebispegården viser nye og eldre arbeider av Erlend Leirdal, Heidi Bjørgan og Anne Kampmann. I utstillingen kan du derfor oppleve treskulptur, keramikk og maleri med ulike uttrykk som representerer vår egen samtid, og som samtidig gir en gjenklang tilbake til Nidarosdomens komplekse restaureringshistorie og dens mangfoldige kunstneriske bidrag.

Da restaureringen av Nidarosdomen startet på 1900-tallet hadde man få kilder om kirkens opprinnelige utseende fra middelalderen. Siden kunsten og religionen har noen felles systemer for å håndtere det ukjente, fikk kunstneren en unik rolle i gjenreisingen av katedralen.

Noen av Norges mest betydningsfulle kunstnere som Gustav Vigeland, Arnold Haukeland, Kristoffer Leirdal og Tone Thiis Schjetne startet sine karrierer i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) med gjenreisingen av Nidarosdomens Vestfront på 1900-tallet.

Erlend Leirdal

Erlend Leirdal (f.1964) er bosatt i Trondheim. Erlend er sønn av Kristoffer Leirdal, en av de mange kunstnerne som var tilknyttet NDR under gjenreisingen av Vestfronten. I dag viderefører Erlend Leirdal alt han har lært av sin far, og skjærer gjennom som en av de ypperste historiefortellerne akkurat nå.

Formmessig er Leirdals arbeider til tider paradoksale. De er rene, enkle, nærmest minimale i sin umiddelbare fremtoning, men ved nærmere ettersyn fremstår de som både taktile og med en varm og personlig utstråling. Man kan nesten føle kunstnerens verktøyføring, det være seg med fil eller motorsag. Ofte er materialet blottlagt og nakent, andre ganger lett behandlet, som for å la treverkets egne personligheter skinne gjennom" - utdrag fra Håvard Holmefjords kritikk i Subjekt, av utstillingen "Heime" i Kunstnerforbundet.

Heidi Bjørgan

Heidi Bjørgan (f. 1970 i Trondheim) er utdannet keramiker og kurator fra Kunsthøgskolen i Bergen og Konstfack Stockholm. Hun er internasjonalt anerkjent for sine eksperimentelle og ekspressive former og teatrale installasjoner inspirert av teater- og filmskapere som Peter Greenaway, David Lynch og Robert Wilson. I 2015 mottok hun statens 10-årige arbeidsstipend for etablerte kunstnere.

"Nidarosdomen var nærmeste nabo til min videregående skole, og når jeg skulket timer brukte jeg å «gjemme» meg inne i kirken. Først så var kirken bare et oppholdssted, men etter hvert som skulkingen ble oftere og tiden inni kirken ble lengre, oppdaget jeg hvilket skattekammer jeg egentlig befant meg i. Jeg husker også at vi brukte å utfordre hverandre på å gå igjennom kirkeområdet seint på kvelden. Fabeldyrene og demoner tredde frem som levende vesener og man ventet bare på at å bli dratt ned i hælvete.”

Anne Kampmann

Dyr og natur er Anne Kampmanns (1946) viktigste inspirasjonskilder. I tillegg er hun opptatt av skjebnefellesskapet vi alle deler. Kampmann arbeider intuitivt og går på oppdagelsesferd i materien og tankens irrganger. Når hun starter på et bilde, vet hun ikke hvor det ender eller hva det askal handle om. Drivkraften hennes er å følge figurene og fortellingene som dukker opp.

Anne Kampmann er født i Danmark og flyttet til Hamar i 1972. Hun, har siden debuten i 1982 hatt mer enn 60 separatutstillinger og deltatt i over 40 gruppeutstillinger og 100 kollektive utstillinger i inn- og utland. Hun er innkjøpt av kommuner og fylkeskommuner, Kulturrådet og Nasjonalmuseet.