Glassverkstedet + Lade skole = kunst

Inspirert av de mange fantasifigurene i stein, som finnes overalt på Nidarosdomen, har 73 førsteklassinger fra Lades skole laget flotte tegninger. Blyglassarbeiderne på glassverkstedet jobber nå med å overføre barnas fantasifigurer til glass ved hjelp av sandblåsing og glassmaling. De forskjellige glassbitene blir så satt sammen med blysprosser til glassmalerifelt. Glassmaleriene vil stilles ut i Borggården i ukene fremover.

Planen er å engasjere en ny gruppe barn neste år, for å få flere glassmalerifelt til rammen. Bygghytta ved Nidarosdomen ønsker å gi barna et innblikk i et spennende og sjeldent håndverksfag, samtidig som barnas fantastiske skaperevne og fantasi danner grunnlag for et unikt glassmaleri.