Kongeinngangen på nært hold

Etter snart 12 års omfattende restaurering, er nå Kongeinngangen ferdig restaurert. Ferdigstillingen av Kongeinngangen er en stor milepæl i restaureringsarbeidene ved Nidarosdomen.

Kongeinngangen ble opprinnelig bygget på midten av 1200-tallet. Den har blitt helt eller delvis restaurert flere ganger i løpet av de siste 150 årene. Sist gang på 1950-tallet. Allerede på 1980-tallet så man imidlertid at Kongeinngangen igjen hadde betydelig utfordringer. Dårlig steinkvalitet, sementmørtel og statiske problemer førte til at Bygghytta ved NDR i 2011 satte i gang en omfattende restaurering. Nå skulle Kongeinngangens utfordringer løses – en gang for alle. Portalen ble demontert – stein for stein – og møysommelig murt opp igjen. Det har vært en lærerik reise i flere etapper, med mange utfordringer.

  • Pris: kr. 100
  • Dato: 16/7 og 23/7
  • Oppmøte: Info-boden i Borggården
  • Varighet ca. 1 time